Center Aktiviteter Publikationer Forskning Center Lancering For medlemmer

Aktiviteter


Innovativ klimatilpasning med borgere

Præsentation af ’Innovativ klimatilpasning med borgere – håndbog i bæredygtig omstilling’.

Du kan læse om bogen, downloade den og deltage i debatten, læse og/eller skrive i bloggen hvor der diskuteres nyheder og temaer fra bogen.


Centrets åbne seminarer, konferencer og PhD-kurser

Centeret arrangerer åbne seminarer, konferencer og PhD-kurser, som du kan tilmelde dig. Nærmere oplysninger findes ved det enkelte arrangement.

Faglige tirsdags frokoster

Ugentligt frokostmøde, tirsdag kl 12-13, med præsentation af igangværende eller kommende projekter / arbejde / forskning til gensidig inspiration og debat. Frokostmøderne er åbne for alle. Tema og sted står annonceret under det enkelte arrangement.

Lukkede workshops

Centeret arrangerer en række workshops for egne medlemmer og / eller særligt indbudte. Temaer og program kan findes ved opslag under disse arrangementer.

Bidrag til uddannelser

Centerets medlemmer kommer fra forskellige institutter og underviser tilsvarende ved en række forskellige bachelor- og kandidatuddannelser. Nærmere information om de vigtigeste af disse uddannelser, kan findes her.

Andre fagligt relevante Seminarer / Konferencer

Konferencer og seminarer, som vi selv deltager i, og som vi finder interessante for vores fagområde.