Center Events Publications Research Center Launching For members

Innovativ klimatilpasning med borgere

Ny bog om innovativ med klimatilpasning i samarbejde med borgere!

Brug bogen, diskuter med din kollega, prøv nye dialoger med borgerne og vær med til at udvikle klimatilpasning som et spændende tværfagligt felt.

Her på siden kan du downloade bogen, følge med i forskning og nye cases og bidrage til de faglige diskussioner.  
 

Hvis du vil deltage i diskussionerne kan du læse og/eller skrive indlæg i bloggen her


Klimatilpasning er et nyt felt for kommuner, borgere og virksomheder  

De centrale udfordringer er:  

 • Hvordan skaber vi et klimarobust samfund i praksis og udnytter investeringerne til også at styrke bæredygtig omstilling af byer og landdistrikter? 
   
 • Hvordan udvikler vi nye former for samspil med borgerne i dette arbejde? 
   
 • Hvordan kan vi arbejde innovativt og udvikle nye professionelle kompetencer og tilgange til planlægning?

Disse komplekse udfordringer kræver at vi eksperimenterer med nye tværfaglige samarbejder og samarbejder med borgere. 

Til det rummer bogen mange og konkrete input.  

Bogen kan downloades som pdf her

Bogen kan også købes i trykt format igennem Dansk Byplanlab - Bestil den her
(husk at skrive navnet på bogen i bestillingsformularen)
 

 

Målgruppen er i første omgang alle jer professionelle projektledere, planlæggere og forvaltere fra forsyninger og kommuner og rådgivere og entreprenører, der allerede i dag arbejder med klimatilpasning. 

Vi skal imidlertid også engagere andre professionelle som arbejder med byudvikling, grønne områder, kultur, sundhed og beskæftigelse for at realisere den innovative klimatilpasning. Mange af jer er i dag ikke involverede i klimatilpasning, og tænker måske heller ikke umiddelbart, at det er et felt for jer. Vi håber, at denne bog kan være med til at inspirere og engagere jer i den innovative klimatilpasning med borgere.


Bogen er opdelt i fire overordene dele: 

 1. Del ét er en generel introduktion, som kobler innovativ klimatilpasning med bæredygtig omstilling og diskuterer behovet for nye roller og relationen i planlægningen af vores byer og landdistrikter. Den giver substans til de spændende og svære diskussioner om at arbejde innovativt i samspil med borgere i en kompleks verden. 
 2. Del to er et katalog med 14 eksempler på anledninger til at arbejde innovativt sammen med borgerne om klimatilpasning. Denne del er inspiration til mange forskellige opgaver, hvor borgerne kan bidrage. 
 3. Del tre består af 14 cases, hvor professionelle og borgere fortæller om deres oplevelser med klimatilpasning og samarbejde og belyser således processerne fra forskellige sider. I casene kobles temaer og eksempler fra bogens øvrige dele i hele forløb om motivation, erfaringer, visioner og udfordringer med innovativ klimatilpasning. 
 4. Bogens del fire præsenterer 10 forskellige tværgående pointer i form af konkrete anvisninger på, hvordan man kan arbejde med innovativ klimatilpasning sammen med borgere. 
   

Om bogen

Bogen er udviklet på baggrund af et innovationsprojekt i partnerskabet ”Vand i Byer”, der i årene 2012 - 2014 udforskede og udfordrede borgeres og professionelles roller i klimatilpasningen. Projektets parter var Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand, Lyngby-Taarbæk Kommune og Forsyning, Københavns Kommune og Hofor, Orbicon, Haveselskabet, Teknologisk Institut, DTU og endelig DIST Centret på Aalborg Universitet, København, som projektleder. 

Bogen er udgivet med støtte fra Vand i Byers kontingentmidler og i et samarbejde med Dansk Byplanlab og Danva. Derudover har en lang række personer og organisationer bidraget med cases og illustrationer og som interviewpersoner og sparringspartnere. Vi vil gerne benytte anledningen til at sige tak for de mange bidrag og den store opbakning.